لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان بمنظور مسدود ساختن سرحد افغانستان عساکر بيشتر بمنطقه اعزام کرد.


قواي نظامي پاکستان بمنظور تضمين امنيت براي انتخابات پارلماني مجوزۀ ماۀ سپتمبر در افغانستان نيروهاي تقويتي بيشتر را بسرحد افغانستان اعزام کرده است.

افغانستان در هفته هاي اخير شکايت ميکند که پاکستان مانع عبور تندروان از سرحد بسوي افغانستان نميشود. اين تبصره هاي مقامات افغاني روابط بين دو همسايه را که هر دو متحد ايالات متحده هستند، کشيده ساخته است.

دگر جنرال صفدر حسين ، جنرال پاکستاني امروز در پشاور طي يک کنفرانس مطبوعاتي گفت چهار هزار عسکر بيشتر در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان مستقر خواهند شد.

آنها به ۷۰ هزار عسکر پاکستاني که قبلاً در آن منطقۀ صعب العبور کوهستاني مستقر گرديده اند تا تندروان مربوط به القاعده را دستگير کنند. مامورين پاکستاني گفته اند که اين سرحد دوردست و کوهستاني کاملاً مسدود شده نميتواند ولي اين موضوع را تکذيب ميکنند که تعداد زياد افراد مسلح از پاکستان به افغانستان ميروند.

XS
SM
MD
LG