لینک های دسترسی

Breaking News

ادفاني از حکومت هند بخاطر منسوخ قرار دادن قانون دهشت افگني انتقاد کرد


رهبر حزب مليت گراي هندوي مخالف حکومت هند از حکومت بخاطر فسخ قانون دهشت افگني که براي مقامات قدرت بيشتر ميداد ، انتقاد کرده است. لال کرشنا ادڤاني امروز بخبرنگاران گفت براي برخورد با دهشت افگني که يک مشکل جهاني است يک قانون خاص لازم است.

او گفت حکومت من موهن سنگه ، صدراعظم قانون جلوگيري از دهشت افگني را بمنظور خوش ساختن يک قشر خاص جامعه فسخ کرد. رهبر حزب بهاراتيا جنتا اين تبصره ها را در راۀ سفر بسوي ايودهيا در اتار پرديش نمود.

درانجا افراد مسلح در هفتۀ جاري بر يک محل مورد منازعۀ هندوها و مسلمانان حمله کردند. همۀ شش تندرو به تعقيب تبادلات آتش با قواي امنيتي در ساحه کشته شدند. کسي مسؤليت اين حمله را بر يک معبد مؤقتي هندوها ادعا نکرده ولي مليت پرستان هندو مسلمانان تندرو را مسؤل ميدانند.

XS
SM
MD
LG