لینک های دسترسی

تعداد قربانيان بم گزاري لندن از ۵۰ نفر تجاوز کرد


مقامات در لندن ميگويند تعداد مقتولين بم گزاري در قطارها و بس در لندن اکنون از ۵۰ نفر تجاوز کرده و تائيد نمودند که بيش از ۷۰۰ نفر مجروح شده اند. ايان بلير کمشنر پوليس لندن ميگويد انفجار در بس دو طبقه اي باعث قتل ۱۳ نفر شد. او گفت در حالي که انجنيران کار ميکردند تا مصونيت تونل را تضمين کنند و همچنان تحقيق کنندگان در جستجوي مدارک لاشۀ قطار آهن را معاينه ميکردند بعضي از اجساد قربانيان در لاشۀ قطارهاي آهن دست نخورده باقي مانده بود. او گفت بم ها کوچک بودند و علائمي وجود ندارد که نشان بدهد اين حملات انتحاري بود ولي امکان آنرا رد نميکند. قبلاً کشمنر پوليس لندن گفته بود حملات همۀ شواهد مشخصۀ شبکۀ دهشت افگني القاعده را داشت ولي پيشگوئي کرد که تحقيقات طولاني و پيچيده خواهد بود. يک سازمان موسوم به گروۀ سري جهاد القاعده در اروپا که در گذشته ناشناس بود، اندکي بعد از حملات در صفحۀ عربي انترنت مسؤليت حمله را ادعا کرد. در عين زمان، زندگي در پايتخت برتانيه بحالت عادي برميگردد. بس ها فعاليت ميکند و اکثر قطارهاي آهن زيزميني لندن فعال است.

XS
SM
MD
LG