لینک های دسترسی

اظهارات  مقامات بريتانيا در مورد خارج ساختن  اجساد از يک  تونل عميق ريل زير زميني شهرلندن


مامورين بريتانيا ميگويند شرايط خطرناک در يکي از عميقترين تونل هاي زير زميني لندن مانع مساعي براي خارج ساختن اجساد باقي مانده از بم گذاري هاي روز پنجشنبه ميگردد . مامورين حالات اضطرار امروز شنبه گفتند سقف تونلي که يک واگن ريل حاوي تعداد نامعلوم اجساد در آن گير مانده است بطور خطرناک بي ثبات است. مامورين پليس ميگويند اکنون بنظر مي رسد سه انفجاردر ريل هاي زير زيني يا ا تيوب لندن تقريباً درعين زمان دست داده است نه در فاصله چند دقيقه ازهمديگر . آنها ميگويند محتمل بنظر مي رسد انفجارات بم دريعه آلات ژذساعتي عيار شده بود تا کنون حدود ۵۰ تن در انفجارات درريل هاي زيرزيني و يک انفجاردر يکم بس دو طبقه هيي لندن مرده اند . و مامورين ميگويند با برون کشيدن قرباندان مزيد از واگن ريل گير تعداد تعداد مقتولين بيشتر خواهدشد . مامورين برتاتوني ميگويند حملات انسجام يافته دهشت افگني داراي مشخصات القاعده بوده اما نشانه اي موجود نيست که انفجارات بم را مستقيماً َ ً به شکبه دهشت افگن القاعده مرتبط سازد .

XS
SM
MD
LG