لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات وزير دفاع افغانستان در مورد آمادگي القاعده و طالبان ، جهت براه اندازئ حملات تازه


عبرالرحيم وردک ، وزير دفاع افغانستان ميگويد ، قواي القاعده و تندروان طالب ، با هم يکجا شده اند تا يک سلسله حملات تازه را براه اندازند. عبد الرحيم وردک ، بروز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت ، علايم حاکي از آن است که افراد شبکۀ القاعده ، جهت متمرکز ساختن حملات شان بر افغانستان ، دست به تکتيک هاي تازۀ جنگي ميزنند.

در حاليکه انتخابات پارلماني در افغانستان در ماۀ سپتمبر انجام ميابد ، به گفتۀ وزير دفاع افغانستان ، در حملات تند روان طي چند ماۀ اخير ، خلاف توقع مقامات افغاني ، افزايش زيادي ديده ميشود.

در عين حال ، طبق ادعائ يک سخنگوي طالبان ، شورشيان يک کوماندوي امريکائي را که مدعي به اسارت او بودند ، اعدام کرده اند. ولي قواي نظامي ايالات متحده ميگويد ، در رابطه با تاييد اين ادعا ، اطلاعاتي در دست نيست.

قواي نظامي ايالات متحده هنوز در جستجوي اين عسکر جز واحد قواي خاص ايالات متحده است. اين عسکر ، همراه با سه تن ديگر از اعضاي اين واحد ، در جريان يک بر خورد با شورشيان در ماه جون در ولايت کنر ، غيب گرديد.

XS
SM
MD
LG