لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين امريکا ميگويند براي مبارزه با مشکل زرع کوکنار در افغانستان به پلان جديدي ضرروت است


مامورين ايالات متحده مشکلات پروگرام فعلي امحاي ترياک را در افغانستان مثال داده ميگويند پلان هاي جديدي را براي کمک به آن کشور تحت غور قرار داده اند. مامورين اين پلان ها را ديروز در يک کميتۀ فرعي مجلس نمايندگان در واشنگتن مورد بحث قرار دادند. بموجب پلاني که تحت غور قرار دارد اعزام تيم هاي خاص بمناطق زرع کوکنار لازم است تا با همۀ صبغه هاي امحا و همچنان توليد محصولات بديل برخورد کنند. ننسي پاول، معين وزارت خارجه گفت فقدان کمک بسويۀ ولايتي در افغانستان چالش عمدۀ مساعي امحا در سال گذشته بود. سال گذشته، در افغانستان در يک ساحۀ بيسابقۀ زمين يعني ۲۰۶ هزار ۷۰۰ هکتار کوکنار زرع گرديده بود که براي زرع يک مقدار قابل ملاحظۀ کوکنار در جهان کفايت ميکند. حکومت افغانستان ميگويد از مساعي محو زرع کوکنار حمايت ميکند ولي علاوه ميکند که براي زارعين کوکنار پروگرام هاي محصولات بديل داده شود.

XS
SM
MD
LG