لینک های دسترسی

پوليس برتانيه طراح احتمالي بم گزاري ها را جستجو ميکند


پوليس برتانيه در جستجوي طراح احتمالي بم گزاري هاي ظاهراً انتحاري در سيستم ترانزيت لندن است. مامورين معتقدند که چهار بم گزار اين حملات را براه انداختند که باعث قتل ۵۲ نفر شد. پوليس رسماً هويت اين مظنونين را اعلام نکرده است ولي گزارش ها حاکيست که سه تن ازانها افراد پاکستاني الاصلي بودند که در برتانيه تولد شده اند و بين سنين ۱۹ و ۳۰ ميباشند. پوليس ديروز بر سه خانه در اطراف شهر شمالي ليدز عملياتي را اجرا کرد و آنچه را که يک فابريکۀ بم سازي معلوم ميشود، کشف نمود و يکي از اقارب يک مظنون را در يک عمليات ديگر دستگير کرد. مامورين ميگويند بعقيدۀ آٌنها بم گزاران از جانب کسي نظارت ميشد و يا کسي که درين رشته تخصص داشت به آنها کمک ميکرد و ممکن است آن شخص هنوز در برتانيه باشد. توني بلير، صدراعظم برتانيه امروز از مردم آن کشور تقاضا کرد تا در مورد بم گزاري با خونسردي و آرامش عکس العمل نشان بدهند و حملات گزارش داده شده عليۀ مسلمانان را در برتانيه محکوم کرد. در بروکسل، چارلز کلارک، وزير داخلۀ برتانيه از اعضاي پارلمان اتحاديۀ اروپائي تقاضا کرد تا تدابير جديد ضد دهشت افگني را جهت برخورد با حملات در آينده، تصويب کنند.

XS
SM
MD
LG