لینک های دسترسی

انفجار انتحاري بم در بغداد ۲۷ نفر را هلاک ساخت که بسياري از اطفال در بين هلاک شدگان قرار دارند


يک بم گزار انتحاري بم موتري را در بغداد منفجر ساخته و حد اقل ۲۷ نفر را در يک منطقۀ شرقي آن شهر هلاک ساخته است. پوليس ميگويد بسياري از قربانيان اطفالي بودند که بمنظور دريافت شيريني و سامان بازي از عساکر امريکائي جمع شده بودند. يک بيانيۀ ايالات متحده حاکيست که يک عسکر امريکائي در جملۀ مقتولين قرار دارد و گفت که چندين طفلي که وضع شان وخيم بود بيک شفاخانۀ قواي نظامي امريکا انتقال داده شدند. شاهدان عيني گفتند کرۀ آتشين ناشي از انفجار يک خانه را دران نزديکي ها به آتش کشيد. يک حملۀ مشابه در ماۀ سپتمبر سال گذشته ۳۵ طفل عراقي را کشت که بسوي عساکر امريکائي اي ميدويدند که از يک کاروان نظامي شيريني پرتاب ميکردند. در يک انکشاف ديگر، عساکر ايالات متحده مردي را دستگير کرده اند که ميگويند يک مشاور ارشد ابومصعب الزرقاوي، رهبر القاعده در عراق است. جنرال ريچارد مايرز، رئيس لوي درستيزهاي قواي نظامي ابو عبدالعزيز را معاون عمدۀ زرقاوي در بغداد توصيف کرد.

XS
SM
MD
LG