لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس دو تن از چهار بم گزار انتحاري لندن را تثبيت هويت کرده است


پوليس برتانيه هويت دو نفر از چهار نفري را تثبيت کرده که فکر ميشود در حملات هفتۀ گذشته در لندن بم گزار انتحاري بوده اند. يم مامور ضد دهشت افگني برتانيه امروز گفت شهزاد تنوير مسؤل انفجار در يکي از سه انفجار قطار آهن زير زميني بود و حسيب حسين حمله را بر بس دو طبقه اي اجرا کرد. اين اعلاميه در حالي صورت گرفت که مقامات در جستجوي همدستان بم گزاران است که بعقيدۀ آنها با چهار بم گزار کمک کرده حملاتي را پلان گزاري کنند که حد اقل ۵۳ نفر را هلاک ساخت. پوليس ميگويد گمان ميرود يکي از مظنونين طراح اين بم گزاري ها بوده باشد. آنها اين شخص را يک مرد پاکستاني الاصلي توصيف ميکنند که در برتانيه تولد شده و شايد با القاعده ارتباط داشته باشد. پوليس هنوز يکي از اقارب يک مظنون را که بروز سه شنبه توقيف کرده بود، در اسارت دارد. در عين زمان، امروز در حاليکه موترها متوقف شد و مردم در ميدان هاي عمومي اجتماع کرده و بيادبود از قربانيان حملۀ دهشت افگني يک لحظه سکوت کردند لندن تقريباً راکد بود.

XS
SM
MD
LG