لینک های دسترسی

Breaking News

فرانسه تحت تدابير شديد امنيتي از روز باستيل تجليل کرد


ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه هشدار داده است که هيچ کشوري از دهشت افگني مصون نيست. ژاک شيرک طي يک مصاحبۀ تلويزيوني بمناسبت روز باستيل گفت فرانسه همۀ تدابير امنيتي را جهت جلوگيري از حملات روي دست گرفته ولي دهشت افگنان ممکن است بر هرجائي حمله کنند. ژاک شيرک همچنان گفت از تقاضا براي همه پرسي روي قانون اساسي اتحاديۀ اروپائي پشيمان نيست و گفت مردم فرانسه آن سند را رد کرده اند و نگراني شان را روي جهاني سازي ابراز داشتند. پخش اين مصاحبه براي ۲۰ دقيقه معطل شد تا به رهبر فرانسه و لويز ايناسيو لولا دا سيلڤا، رئيس جمهور برازيل که از فرانسه ديدن ميکند وقت داده شود از دو دقيقه سکوت باحترام از قربانيان بم گزاري هاي دهشت افگني هفتۀ گذشته در لندن مراعات نمايند. روز باستيل از حمله بر زندان باستيل در سال ۱۷۸۹ يادبود ميکند که آغاز انقلاب کبير فرانسه بود.

XS
SM
MD
LG