لینک های دسترسی

عساکر هندي ۱۱ تندرو مظنون کشميري را کشتند


اردوي هند ميگويد قواي آن کشور پنج تندرو اسلاميست را در يک تبادلۀ آتش کشتند که دو روز قبل در نزديک خط کنترول بين هند و پاکستان، صورت گرفت. يک نطاق اردو ميگويد جنگ شام سه شنبه در حالي مشتعل شد که يک گروۀ بزرگ شورشيان مسلمان در منطقۀ گريز در شمال بجانب هند نفوذ کردند. در يک تصادم جداگانه در امتداد اين خط عساکر هندي دو متجاوز ديگر را نيز کشتند و چهار شورشي و يک عسکر در سه تصادم جداگانه در شمال و جنوب سرينگر کشته شدند. هند پاکستان را بتمويل و تسليح شورشيان مسلماني متهم ميکند که از سال ۱۹۸۹ براي استقلال و يا الحاق به پاکستان ميجنگند. اين قيام باعث قتل ده ها هزار نفر شده است.

XS
SM
MD
LG