لینک های دسترسی

صدراعظم هند هفتۀ آينده از ايالات متحده ديدن ميکند


مامورين هندي ميگويند دهشت افگني و تجارت در صدر آجنداي ملاقات روز دوشنبۀ من موهن سنگه، صدراعظم هند با جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده در واشنگتن خواهد بود. من موهن سنگه که بروز يکشنبه هند را ترک ميکند همچنان همکاري در قسمت انرژي ذروي ملکي و کوشش هند براي کسب کرسي دائمي شوراي امنيت را مورد بحث قرار خواهد داد. مامورين وزارت خارجۀ هند گفتند اين سفر سه روزه به ايالات متحده مرحلۀ جديدي را در روابط بين هند و ايالات متحده آغاز خواهد کرد که آنها ميگويند داراي نفوس فوق العاده زياد بوده و قدرت اقتصادي و سياسي اش رو به افزايش ميباشد. شيام سرن، سکرتر وزارت خارجۀ هند ميگويد اين سفر تحولي را که در روابط بين هند و ايالات متحده صورت ميگيرد، بسويۀ عالي تائيد ميکند. او ميگويد آنچه هند راستي در صدد آن است يک مشارکت اصلي بين دو ديموکراسي ميباشد.

XS
SM
MD
LG