لینک های دسترسی

در يک سلسله انفجارات در بغداد ۲۰ نفر کشته شد


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد در يک سلسله انفجارات که هدف آن قواي عراقي و امريکائي در بغداد بودند، ۲۰ نفر کشته شد. مقامات ميگويند حد اقل سه عسکر امريکائي مجروح شدند ولي در مورد پنج حملۀ جداگانه تفصيلي ارائه نکردند. قبلاً پوليس عراق گفته بود هشت نفر وقتي کشته شد که يک بم گزار موتر خود را بر يک واحد اردوي عراق در شمال بغداد اصابت داد. در عين زمان، مامورين نظامي ايالات متحده گفتند که دو عسکر امريکائي ديروز در انفجاري در نزديک سرحد اردن کشته شدند. همچنان، القاعده در عراق مسؤليت پلان گزاري حمله اي را بروز پنجشنبه در منطقۀ سبز که ازان شديداً محافظت ميشود، ادعا کرد. عساکر عراقي يک نفري را که قرار بود خود را منفجر سازد دران محل دستگير کردند. يک حمله کنندۀ ديگر کمر بند حاوي مواد منفجرۀ خود را منفجر ساخت.

XS
SM
MD
LG