لینک های دسترسی

آتش بس در سري لانکا تهديد ميشود


شورشيان ببرهاي تامل سري لانکا ميگويند بخاطر حملات اخير بر قواي آن سازمان، آتش بس سه ساله بمخاطره قرار گرفته است. ببرهاي تامل سوگند ياد کرده اند که بتخطي از متارکه از محافظين مسلح استفاده خواهند کرد مگر اينکه تدابير شديدي روي دست گرفته شود. يک اولتيماتوم دو هفته اي شورشيان که خواستار تضمينات مصونيت بود بروز جمعه منقضي شد و حکومت گفت اقدامات لازمي را قبلاً اتخاذ کرده است. در عين زمان، محکمۀ عالي سري لانکا ميگويد توافقات اخير بين شورشيان و حکومت در مورد توزيع مشترک کمک به مصيبت رسيدگان سونامي مغاير قانون است زيرا با قرار دادن مرکز توزيع کمک در مناطق تحت کنترول شورشيان اتباع را دسترسي به آن محروم ميسازد. اين توافق منحيث اعمار کنندۀ اعتماد بسوي از سر گرفتن احتمالي مذاکرات صلح پنداشته ميشد که از سال ۲۰۰۳ باينطرف ملتوي گرديده است.

XS
SM
MD
LG