لینک های دسترسی

شهزاده بندر سفير عربستان در واشنگتن استعفي داد


وزارت خارجۀ عربستان سعودي تائيد کرده است که شهزاده بندر بن سلطان، سفير آن مملکت در واشنگتن از وظيفه استعفي کرده است. در بيانيۀ وزارت خارجه گفته شده که شهزاده ترکي الفيصل، سفير فعلي عربستان سعودي در لندن جانشين او ميشود. تاريخي براي اين تبدلات ارائه نشده است. شهزاده بندر در جريان ۲۲ سال خدمتش بحيث دپلومات ارشد عربستان سعودي در واشنگتن در قسمت حفظ روابط با ايالات متحده در جريان روزهاي بعضاً مشکل، بشمول وقتي که کشف شد ۱۵ تن از ۱۹ طياره رباي حملات ۱۱ سپتمبر اتباع سعودي بودند، نقش کليدي داشت. شهزاده بندر همچنان در مذاکرات براي مستقر ساختن عساکر ايالات متحده در خاک سعودي در جريان جنگ اول خليج دست داشت.

XS
SM
MD
LG