لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان کينيا باوجود مظاهرات خياباني قانون اساسي را تصويب کرد


پارلمان کينيا مسودۀ قانون اساسي را که منتقدين ميگويند به مواي کيباکي، رئيس جمهور قدرت بيش از حد ميدهد، تصويب کرده است. اعضاي پارلمان باوجود احتجاجات خشونت بار خياباني که باعث قتل يک نفر شد، طي يک جلسۀ شبانه با ۱۰۲ بمقابل ۶۱ راي تعديل در قانون اساسي را تصويب کردند. چهار وزير کابينه عليۀ تعديلات راي داده که خطر انشعاب در حزب حاکمه را بوجود آورده است. آنها مخالف تغيرات در متن اصلي قانون اساسي هستند که شامل ايجاد عهدۀ يک صدراعظم قدرتمند بود. قانون اساسي جديد در سال جاري مورد همه پرسي عامه قرار خواهد گرفت. مظاهرات عليۀ اين تعديلات در هفتۀ جاري براه افتاد که در جريان آن پوليس بمنظور بازداري صدها احتجاج کننده از راه پيمائي بطرف عمارت پارلمان که اين تعديلات دران مورد مباحثه قرار داشت، از گاز اشک آور و دنده ها استفاده کرد.

XS
SM
MD
LG