لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش ملل متحد خواستار متوقف شدن فوري تخريبات در زمبابوي شد


يک گزارش ملل محد روي تخريب کلبه ها در زمبابوي اين اقدامات را مصيبت بار و غير انساني خوانده ميگويد که بايد فوري متوقف گردد. انا تيبايوکا، نمايندۀ خاص ملل متحد بعد از دو هفته تحقيقات در زمبابوي اين گزارش شديداللحن را ترتيب کرد. دريافت هاي او امروز منتشر خواهد شد. ملل محد تخمين ميکند که بيش از ۲۰۰ هزار نفر در جريان اين تخريبات که بنام عمليات اعادۀ نظم خوانده ميشود، خانه ها و تشبثات خود را از دست داده اند. ملل متحد تخمين ميکند که در حدود ۲ مليون نفر ديگر ازين ناحيه متاثر گرديده اند. حکومت زمبابوي ازين سرکوبي مدافعه کرده کلبه ها را ساختمان هاي غيرقانوني خوانده ميگويد که مرکز فعاليت هاي جنائي بود. نمايندۀ زمبابوي در ملل متحد بروزنامۀ دولتي هرالد گفت که جامعۀ بين المللي بايد در قسمت يافتن مسکن در زمبابوي کمک کند و علاوه کرد که تعزيرات بين المللي مسؤل اقتصاد نابسامان آن کشور است. اين گزارش انتقادي ملل متحد بروز پنجشنبه بطور غيررسمي به وسايل نشراتي داده شده بود.

XS
SM
MD
LG