لینک های دسترسی

  معاونين جارج بش روي تاکتيک هاي جنگ با دهشت افگني مباحثاتي را انجام ميدهند


دو مشاور عالي رتبه رئيس جمهور بش ميگويند که کشور هاي آزاد در جنگ عليه دهشت افگني نه تنها از راه اعمال زور پيروز خواهند شد بلکه از طريق جذبه آزادي که بر حکومات استبدادي ، غالب خواهد شد طوريکه در قرن گذشته دوبار صورت گرفته است در تبصره ايکه امروز شنبه در روزنامه نيويارک تايمز بچاپ رسيده است ، سيفن هَدلي و فرانسس تاون سند ، مشاورين قصر سفيد ميگويند که ايالات متحده و متحدين ان در نبرد عليه « متعصبين » افراطي ميجنگند که تصميم دارند « حکمروائي استبدادي وتعصب ديني » را عليه دشمنان خود نافذ گردانند ستيفن هَدلي مشاور رئيس جمهور در امور امنيتي و خانم تاوسند مشاور جارج بش در موضوعات امنيت داخلي کشور است آنها اظهار کرده اند که نهضت دهشت افگني معاصر ، ياداور نظام نازي ها و کمونيست هاست و انها ياد اور ميشوند که در هردو مورد ديموکراسي بر حکومت استبدادي پيروز گرديد حملات انتحاري دهشت افگني « بيشتر مسلمانان را ، نسبت به اديان ديگر کشته و يا مجروح ساخته است » مشاورين قصر سفيد ميگويند که « مردمان جهان اسلام در جنگ بين کسانيکه آزادي را دوست دارند و دشمنان دهشت افگن شان » ، متحدين مهم امريکا خواهند بود

XS
SM
MD
LG