لینک های دسترسی

Breaking News

  معاونين جارج بش روي تاکتيک هاي جنگ با دهشت افگني مباحثاتي را انجام ميدهند


دو مشاور عالي رتبه رئيس جمهور بش ميگويند که کشور هاي آزاد در جنگ عليه دهشت افگني نه تنها از راه اعمال زور پيروز خواهند شد بلکه از طريق جذبه آزادي که بر حکومات استبدادي ، غالب خواهد شد طوريکه در قرن گذشته دوبار صورت گرفته است در تبصره ايکه امروز شنبه در روزنامه نيويارک تايمز بچاپ رسيده است ، سيفن هَدلي و فرانسس تاون سند ، مشاورين قصر سفيد ميگويند که ايالات متحده و متحدين ان در نبرد عليه « متعصبين » افراطي ميجنگند که تصميم دارند « حکمروائي استبدادي وتعصب ديني » را عليه دشمنان خود نافذ گردانند ستيفن هَدلي مشاور رئيس جمهور در امور امنيتي و خانم تاوسند مشاور جارج بش در موضوعات امنيت داخلي کشور است آنها اظهار کرده اند که نهضت دهشت افگني معاصر ، ياداور نظام نازي ها و کمونيست هاست و انها ياد اور ميشوند که در هردو مورد ديموکراسي بر حکومت استبدادي پيروز گرديد حملات انتحاري دهشت افگني « بيشتر مسلمانان را ، نسبت به اديان ديگر کشته و يا مجروح ساخته است » مشاورين قصر سفيد ميگويند که « مردمان جهان اسلام در جنگ بين کسانيکه آزادي را دوست دارند و دشمنان دهشت افگن شان » ، متحدين مهم امريکا خواهند بود

XS
SM
MD
LG