لینک های دسترسی

Breaking News

حکومات در سراسر جهان ، حملۀ مرگباري را که ديروز شنبه در مصر رخ داد ، محکوم نمودند


حکومات در سراسر جهان ، حملۀ مرگباري را که ديروز شنبه در مصر رخ داد ، محکوم نموده و خواهان اتحاد ، در جنگ عليه مرتکبين اعمال دهشت افگني شده اند. ايالات متحده ميگويد با مردم مصر ، در چنين لحظات دشوار و سوگوار ، همراه و ايستاده خواهد بود. در اعلاميۀ که از طرف قصر سفيد نشر گرديده است ، گفته ميشود که ايالات متحده آماده است تا مصر را در کشانيدن مسولين اين بم گزاي ها به محکمه ، کمک نمايد. در حاليکه مقامات برتانوي هنوز از سوگ بم گزاري هاي لندن ، بدر نيامده اند ، حملۀ روز شنبه در مصر را يک بيرحمي و يک عمل ديگر اسفناک دهشت افگني ميخوانند. جک سترا ، وزير امور خارجۀ برتانيه ، تقويت کامل خود را به مصر در جنگ عليه دهشت افگني اظهار نموده است. حکومت عراق هم اين اعمال را «سرطان دهشت افگني خوانده است که صلح همۀ جهان را تحت تهديد قرار ميدهد». اردن ، سوريه و کويت ، نيز اظهار تسليت نموده و اين عمل را تقبيح کرده اند. ايران نيز اين بم گزاري ها را محکوم ساخته ، ولي از ملت هاي غربي تقاضا کرده است تا با تحميل قيد و شرط ، بر جوامع مسلمانان ، از توبيخ آنان اهتراز نمايند.

XS
SM
MD
LG