لینک های دسترسی

تعهد  پاکسنان به افغانستان مبني بر اينکه  براي امنيت انتخابات پارلماني افغانستان بذل مساعي خواهد کرد


صدراعظم پاکستان به افغانستان اطميمان داده است کشوراش هر چه در توان دارد بخرچ خواهد داد نا مانع از عبور تندروان و ايجاد خشونت در قبل از انتخابات پارلماني افغانستان گردد. شوکت عزيز صدراعظم پاکستان اين تعهد را به رئيس جمهور حامد کرزي حين ملاقات با او امروز يکشنبه بوقت محل در کابل داد که به هدف مذاکره بر موضوعات امنيتي و تجاري در کابل بعمل آمد . عزيز همکاري کشوراش را در جنگ عليه دهشت افگني و تند روي و افراط طلبي داد . او همچنان پرداخت يک مجومعه تعاوني صد ميليون دالري را براي انکشاف و کار پروژه هاي تهدابي افغانستان افشا کرد . . دو جانب همچمنان موافقه کردند تا پرواز طيارات ملکلي بيندو کشور را زيادسازندد و کار اعمار بر يک قطار آٌهن را براي اتصال شهرسرحديچمن در خاک پاکستانبا « سپين بولدک » در خاک افغانسنتان اعمار نمايند .

XS
SM
MD
LG