لینک های دسترسی

Breaking News

دو نفر ديگر با رابطه به بم گزاري لندن توقيف شدند


پوليس برتانيه با رابطه به کوشش ناکام هفتۀ گذشته به بم گزاري در لندن دو نفر ديگر را توقيف کرده است. اکنون مجموعاً پنج نفر تحت تحقيق قرار دارند ولي مقامات ميگويند آنها بم گزاران اصلي تلقي نميشوند. پوليس امروز هويت دو مظنون بم گزاري ناکام روز پنجشنبه را در ترانزيت لندن تثبيت کرد. پوليس اسماي ياسين حسن عمر ۲۴ ساله و مختار سعيد ابراهيم را که به مختار محمد سعيد نيز مشهور است و ۲۷ سال دارد همراه با تصاوير بيشتر چهار مظنون منتشر کرده است. مامورين همچنان يک نوع خاص ظرف مواد غذائي مورد استفاده در چهار بم انفجار ناشده و يک بم پنجمي را که ظاهراً ترک کرده شده بود و بروز شنبه کشف شد، اعلام کرد. پوليس خواستار معلومات در مورد مظنونين و همچنان فروش چنان ظروف درين اواخر گرديد. همچنان امروز توني بلير، صدراعظم برتانيه گفت برتانيه بخاطر قتل روز جمعۀ يک مرد برازيلي که اشتباهاً فکر ميشد دهشت افگن مظنون باشد، متاسف است. وزير خارجۀ برازيل قرار بود امروز با وزير خارجۀ برتانيه ملاقات کرده و اين واقعه را مورد بحث قرار دهند.

XS
SM
MD
LG