لینک های دسترسی

دو نفر ديگر با رابطه به بم گزاري لندن توقيف شدند


پوليس برتانيه با رابطه به کوشش ناکام هفتۀ گذشته به بم گزاري در لندن دو نفر ديگر را توقيف کرده است. اکنون مجموعاً پنج نفر تحت تحقيق قرار دارند ولي مقامات ميگويند آنها بم گزاران اصلي تلقي نميشوند. پوليس امروز هويت دو مظنون بم گزاري ناکام روز پنجشنبه را در ترانزيت لندن تثبيت کرد. پوليس اسماي ياسين حسن عمر ۲۴ ساله و مختار سعيد ابراهيم را که به مختار محمد سعيد نيز مشهور است و ۲۷ سال دارد همراه با تصاوير بيشتر چهار مظنون منتشر کرده است. مامورين همچنان يک نوع خاص ظرف مواد غذائي مورد استفاده در چهار بم انفجار ناشده و يک بم پنجمي را که ظاهراً ترک کرده شده بود و بروز شنبه کشف شد، اعلام کرد. پوليس خواستار معلومات در مورد مظنونين و همچنان فروش چنان ظروف درين اواخر گرديد. همچنان امروز توني بلير، صدراعظم برتانيه گفت برتانيه بخاطر قتل روز جمعۀ يک مرد برازيلي که اشتباهاً فکر ميشد دهشت افگن مظنون باشد، متاسف است. وزير خارجۀ برازيل قرار بود امروز با وزير خارجۀ برتانيه ملاقات کرده و اين واقعه را مورد بحث قرار دهند.

XS
SM
MD
LG