لینک های دسترسی

Breaking News

قتل يک عسکر امريکا در افغانستان


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان ميگويد يک عسکر امريکا ذريعه تندروان مظنون طالب در ولايت هلمند کشته و يک عسکردومي امريکا زخمي شده است . در يک بيانيه نظامي گفته شده اين حادثه هنگامي رخ داد که قواي امريکائي در حال گشت و گزمه امروز يکشنبه ازجانب تقريباً ۲۰ شورشي تحت حمله قرارگرفتند . در نبرد ي که واقع شد يک تن از مهاجمين کشته ودو تن شان زخمي شدند . عساکرامريکائي ازقواي هوائي ، که در حال حاضر مهاجمين را تعقيب وپيگرد ميکند، استمداد جستند . . امروز يکشنبه در جنوب غرب پاکستان يک مرد در سرحد پاکستان و افغانستان ذريعه بم به هلاکت رسيد . مامورين محلي ميگويند انفجار همچنان دو تن را در پوسته سرحدي چمن ،حينيکه لاري ها ي حامل نفت براي قواي ايالات متحده جهت عبورازسرحد بداخل افغانسنان آ.مادگي مي گرفتند ، زخمي ساخت . آنها ميگويند مرد حامل بم به عقيده تعدادي ، وقتي کشته شد که بم او قبل از وقت منفجر شد

XS
SM
MD
LG