لینک های دسترسی

سفينۀ رفت و برگشت دسکوري مؤفقانه بفضا پرتاب شد


سفينۀ رفت و برگشت دسکوري بفضا پرتاب شد. اين اولين ماموريت فضائي داراي انسان بعد از انفجار مصيبت بار سفينۀ کولمبيا در سال ۲۰۰۳ باين طرف بود. تماشاچيان در مرکز فضائي کنيدي در ايالت فلوريدا از پرواز سفينه با جيغ و علعله استقبال کردند. ظاهراً هيچ مشکلي بروز نکرده است و بعد از دو دقيه از پرتاب دسکڤري تانک هاي مواد سوخ

ت جامد را رها کرد.

XS
SM
MD
LG