لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم سابق و يک وزير نيپال باتهام فساد اداري زنداني شدند


کميسيون ضد رشوۀ نيپال شير بهادر ديوبا، صدراعظم سابق و پرکاش مان سنگه، يکي از وزرايش را باتهام فساد اداري بدو سال زندان محکوم کرده است. رئيس کميسيون کنترول فساد اداري اين حکم را امروز صادر کرد. ديوبا و پرکاش مان سنگه به اختلاس مليون ها دالر پول دولت در يک پروژۀ آب آشاميدني متهم ميباشند. صدراعظم سابق همچنان به بيش از يک مليون دالر جريمۀ نقدي محکوم گرديد. ديوبا اين قضيه را قتل سياسي خواند. هردو نفر هرنوع تخلف را تکذيب کرده گفتند استيناف طلب ميشوند. گيانندرا، پادشاۀ نيپال بعد از منحل نمودن حکومت و اعلام حالت اضطرار بتاريخ اول فبروري قدرت مطلق را بدست گرفت. او اصرار کرد که اين عمل لازمي بود زيرا حکومت در قسمت سرکوبي شورش ماويستي که از سال ۱۹۹۶ باينطرف بيش از ۱۱ هزار نفر را هلاک ساخته اقدامات کافي نکرده است.

XS
SM
MD
LG