لینک های دسترسی

مصر و پاکستان گزارش هاي ارتباط پاکستان را با بم گزاري سينا رد ميکنند


مصر و پاکستان گزارش هاي دست داشتن پاکستاني ها را در بم گزاري هاي روز شنبه در شرم الشيخ که باعث قتل تقريباً ۹۰ نفر شد، رد ميکنند. حکومات هردو کشوراين تکذيبيه ها را امروز چند ساعت بعد ازان نشر کردند که وسايل نشراتي مصر و تلويزيون هاي ماهواره تصاوير پنج پاکستاني را منتشر کردند که پاسپورت هاي شان در نزديک تفرجگاه يافت شده بود. در يک انکشاف ديگر، طبق گزارش پوليس مصر در جستجوي ارتباطي بين حملات روز شنبه و دو بم گزاري سال گذشته در سيناست که ۳۴ نفر را در نزديک سرحد اسرائيل هلاک ساخته بود. اين ارتباط احتمالي بعد ازان سر زبان افتاد که دو گروۀ تندرو مسؤليت انفجارات روز شنبه را بعهده گرفته گفتند آنها همچنان حملات ماۀ اکتوبر سال گذشته را نيز در نزديک طبه براه انداخته بودند. گزارش هاي نشرات غربي حاکيست که نمونه هاي دي ان اي از بقاياي اجساد دو بم گزار که در انفجار روز شنبه کشته شدند با دي ان اي والدين شان و پنج مظنون متواري بم گزاري هاي طبه مقايسه خواهد شد.

XS
SM
MD
LG