لینک های دسترسی

Breaking News

آزادي  شش   افغان  ازطرف قواي نظامي ايالات متحده در بگرام


مامورين افغانستان مي گويند قواي نظامي ايالات متحده شش افغان دهاتي را که در جريان حمله در اوايل روز سه شنبه در يک حويلي توقيف کردند ، به آنها تسليم نمود در آن حمله قواي امريکايي مواد مورد استفاده در ساختن بم را کشف و ضبط کرد. اين حمله در نزديک پايگاه نظامي بگرام و باز داشت هاي متعاقب آن ،خشونتهايي را از جانب صد ها نفر از اهالي محلي تحريک کرد که رهايي توقيف شدگان را تقاضا ميکردند. آنها گفتند قواي نظامي امريکا تعدادي از اهالي قريه را بدون مشوره با مقامات محلي باز داشت کرده بودند. قواي نظامي امريکا بعد از آن در خارج پايگاه هوايي بگرام شليک هاي هشداريه نمود که بعضي ازاعتراض کنندگان بسوي عرادجات نظامي سنگ پرتاب کردند وسعي نمودند دروازه خروجي پايگاه را با فشار تخريب نمايند. از جراحاتي گزارش داده نشده است . قواي نظامي امريکا ميگويد آنهايي که باز داشت شده اند مظنون به طرح حملات عليه قواي تحت رهبري ايالا ت متحده بودند. اين واقعه اخير در بگرام در حالي بوقوع پيوست که خشونتهاي تازه قبل از انتخابات پارلماني ماه سپتمبر در افغانستان روبه افزايش ميباشد. در عين زمان هماين شعيب خبر نگار ما از قندهار گذارش ميدهد که در يک حملۀ طالبان بر يک گزمۀ پوليس در وايل زابل چهار پوليس زخمي شده اند. توجه شما را به تفصيل اين گزارش جلبي ميکنيم.

XS
SM
MD
LG