لینک های دسترسی

Breaking News

  قرار است ايران با وجود پيشنهاد اروپايي، بعضي فعاليتهاي ذروي اش را آغاز کند


محمد خاتمي رئيس جمهور ايران که مدت کارش روبه اختتام است ميگويد، باوجود آنچه قرار است ديپلوماتهاي اروپايي ماه آينده بخاطر رفع منازعه روي پروگرام ذروي تهران پيشنهاد کنند، حکومت وي بعضي کار هاي کليدي ذروي را دوباره از سرگيرد. خاتمي امروز چهارشنبه به خبر نگاران گفت که تهران مبدل ساختن يوارنيوم را که مواد را قبل از غني سازي با گاز تبديل مي نمايد از سر خواهد گرفت . واشنگتن ايران را به سعي در پيشرفت عمليه غني سازي مواد داراي قابليت استفاده براي توليد سلاح ذروي جهت استفاده در کلاهک ها ملزم ميسازد.تهران تمام اين الزامات را رد ميکند. خاتمي تاريخي براي آغاز مجدد فعاليتهاي غني سازي يورانيومش که در اواخر سال گذشته در اثر فشاراتحاديه اروپايي و ايالات متحده متوقف شد، تعين نکرده است . برتانيه ،فرانسه و جرمني ميخواهند تا تهران پروگرام غني سازي ذروي را دربدل مشوقهاي اقتصادي بطور دايم متوقف سازد. قرار است دوجانب در اوايل ماه آگست بار ديگر ملاقات کنند.

XS
SM
MD
LG