لینک های دسترسی

ادعای قتل دو ديپلومات الجزايري در عراق  توسط  القاعده


گروه دهشت افگن القاعده در عراق برهبري ابو مصعب الزرقاوي در يک بيانيه در انترنت ميگويد که آن گروه دو ديپلومات اختطاف شده الجزايري را به قتل رسانيده است . علي بيلا روسي رئيس دفتر نمايندگي الجزاير در عراق و عز الدين بلقاضي اتشه آن نمايندگي پنجشنبه گذشته در بغداد اختطاف شدند. القاعده در عراق ويديو تيپي را نشر و دو مرد را روز سه شنبه نشان داد که چشمان شان بسته بوده و خود را معرفي کردند. هيچ ويديو تيپ ويا عکسي دربيانيه امروز چهارشنبه در مورد کشته شدن ادعا شده دپلوماتها نشر نشده و هيچ طريقي در دست نيست تا اين ادعا را تائيد کند که آن دو دپيلومات واقعا کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG