لینک های دسترسی

القاعده در عراق مسؤليت حملۀ مهلک انتحاري را بعهده گرفت


مقامات عراقي ميگويند يک بم گزار انتحاري در خارج يک مرکز استخدام اردوي عراق در نزديک سرحد سوريه حد اقل ۲۵ نفر را کشته است. پوليس ميگويد ده ها نفر ديگر درين حمله در شهر ربيعه واقع در ده کيلومتري شرق سرحد سوريه مجروح شده اند. القاعده در عراق، گروۀ دهشت افگن ابومصعب الزرقاوي ادعاي مسؤليت بم گزاري را نموده ميگويد يکي از اعضاي گروه با استفاده از کمر بند مواد منفجره اين حمله را براه انداخت. ممکن نبود اصليت اين پيام را تائيد کرد. قواي امنيتي و پوليس عراق اکثراً هدف حملات شورشيان قرار ميگيرد. در يک انکشاف ديگر صدام حسين رهبر برانداخته شدۀ عراق بروز پنجشنبه در محضر يک ديوان خاص عراق در مورد سرکوبي قيام سال ۱۹۹۱ شيعيان بسؤالات جواب داد. انتظار ميرود تاريخ محاکمۀ دکتاتور سابق عراق بزودي اعلام گردد.

XS
SM
MD
LG