لینک های دسترسی

Breaking News

پناه گزينان ازبکستان به رومانيه انتقال داده شدند


صدها پناهندۀ ازبکستاني بيش از دو ماه بعد ازانکه از سرکوبي کشندۀ حکومت ازبکستان فرار کردند، امروز قرغزستان را بقصد رومانيه ترک نمودند. يک مامور ادارۀ پناه گزينان ملل متحد ميگويد ۴۴۰ پناه گزين امروز توسط طياره بقصد بخارست، پايتخت رومانيه حرکت کردند. در بين آنها ۱۴ تن از ۲۹ نفري قرار داشت که بخاطر ادعاهاي جرايم جهت استرداد به ازبکستان در توقيف بودند. ادارۀ پناهندگان ملل متحد در صدد کسب رهائي ۱۵ پناهندۀ ديگر هستند و منتظر حکم محکمه ميباشند. مامورين ملل متحد ميگويند پناهندگاني که امروز به رومانيه رفتند تا وقتي در کشور خود شان اسکان مجدد ميشوند در يک کمپ پناه گزينان قرار داده خواهند شد. صدها تبعۀ ازبکستان بعد ازان به قرغزستان پناهنده شدند که قيام ۱۳ مي در انديجان بطور تشدد آميزي توسط قواي امنيتي ازبکستان سرکوب گرديد. ازبکستان ميگويد همۀ پناه گزينان مجرمين هستند و بايد به ازبکستان تسليم داده شوند.

XS
SM
MD
LG