لینک های دسترسی

عملۀ نجات در هند در جستجوي کساني هستند که از سيلاب و آب خيزي هاي ناشي از باران هاي موسمي جان بسلامت برده اند


عملۀ نجات در مناطق سيلاب زدۀ هند در جستجو براي کساني هستند که جان بسلامت برده اند. تعداد تلفات به ۷۵۰ نفر رسيده است. در مناطق شهري ايالت غربي مهارشترا که آب خيزي، سيلاب و لغزش زمين شديدترين بود، کارگران بکمک جر ثقيل و ماشين هاي بزرگ پايپ هاي بزرگ زيرزمين را که بند شده بود باز کردند. مامورين ميگويند عملۀ نجات در نواحي شهرها و دهات اجساد بيشتر را کشف نمودند. شايعات انهدام يک بند باعث سراسيمگي در بمبئي شد که در نتيجۀ آن حد اقل ۱۸ نفر کشته شدند. بمبئي که مرکز تجارتي هند است براي دو روز معروض به باران هاي شديد موسمي بود. طبق گزارش مقدار باران در يک روز از وقتي که هند در بيش از ۱۰۰ سال قبل به نگهداري احصائيه آغاز کرد تا بحال بيسابقه بوده است.

XS
SM
MD
LG