لینک های دسترسی

Breaking News

پيام رسمي ازبکستان به ايالات متحده ، مبني ترک پايگاه هوائي.


مامورين ايالات متحده ميگويند ازبکستان به ايالات متحده رسماً اطلاع داده است پايگاه هوائي آن کشور را که به ارسال مواد و مهمات نظامي و کمک هاي بشري به افغانستان يک ارتباط کليدي دارد ، ترک گويد.

ننسي بيک ، سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده بروز شنبه گفت ازبکستان به سفارت ايالات متحده در بيشکک ، در اواخر هفته قبل ياداشت رسمئ داده است. طي اين ياداشت ، مامورين ايالات متحده ، از ختم موافقۀ استفاده از پايگاۀ کرشي خان آباد ، اطلاع داده شده اند.

آن کشور آسياي مرکزي ، از ايالات متحده تقاضا نموده تا جميع طيارات ، پرسونل و تجهيزات اش را از آن پايگاه ، تا شش ماه ديگر ، يا ۱۸۰ روز ديگر برچيند. ازبکستان دليل اين خواسته خود را نگفته است ، اما خانم بيک در واشنگتن گفت ، استفاده از پايگاه بر پايه توافق دو جانبه ميباشد که از سوي هر دو جانب ميتواند اختتام يابد.

روابط بين تاشکند و واشنگتن ، از ماه مي ببعد ، در هنگاميکه حکومت رئيس جمهور اسلام کريموف ، صد ها تن از ازبک ها را قتل نموده و تظاهرات احتجاجيۀ مردم را در ولايت انديجان ، واقع در نزديکي سرحد قرغزستان سرکوب نمود ، متشنج بوده است.

XS
SM
MD
LG