لینک های دسترسی

Breaking News

اسرائيل عهد کرده که در برابر هرگونه حمله در هنگام خروج انکشور از غزه ، عمليات بزرگ انتقام جويانه را انجام خواهد داد


اسرائيل ميگويد که اگر تندروان فلسطيني بر عساکر اسرائيلي و مردمي که منطقه در جريان عمليات تخليه مسکونه هاي يهوديان در غزه آتشباري کنند ، عمليات بزرگ زميني را پياده خواهد کرد زيف بويم ، وزير دفاع اسرائيل امروز يکشنبه گفت چنين حمله اي بحيث عمليات دفاعي عظيم مانند آنچه که سه سال قبل در ساحل غربي صورت گرفت ، خواهد بود زمانيکه عساکر اسرائيل و واحد هاي زرهدار کنترول شهرک هاي فلسطينان را در عکس العمل به انفجارات انتحاري بم ، بدست گرفت بويم در راديوي اسرائيل گفت در حالت اتشباري فلسطينان بر کسانيکه در خروج از غزه دخيل هستند ، عمليات عقب کشي به تعويق افتاده و عمليات شديد و وسيع نظامي آغاز خواهد شد هوشدار هاي مشابهي از جانب رهبران اسرائيل مکررا صورت ميگيرد اما تبصره هاي وزير دفاع براي اولين بار وسعت و اندازه حملات نظامي را نشان ميداد

XS
SM
MD
LG