لینک های دسترسی

شش نفر ديگر در برتانيه بخاطر انفجارات بم در لندن دستگير شده اند


پوليس برتانيه شش نفر ديگر را به ارتباط تلاش براي انفجار بم در سيستم حمل و نقل لندن بتاريح ۲۱ جولاي ، توقيف کرده است اين دستگيري ها در جنوب لندن امروز يکشنبه صورت گرفت . شش نفر در تحت قانون مبارزه عليه دهشت افگني در «سکس » در توقيف بسر ميبرنذ درعين زمان پوليس ايتاليا بقرار گزارش درحاليکه تحقيقات روي شبکه حاميان حمله کنندگان جريان دارد ، يک عضو ديگر خانواده مظنون دهشت افگني را توقيف کرده اند آژانس خبررساني ايتاليا موسوم به « اَنسا » گزارش ميدهد که پوليس در منطقه بريشيا برادر دوم عثمان حسين را توقيف کرده است که خودش بروز جمعه در روم بحيث يکي از مظنونين بم گزاري ۲۱ جولاي ، توقيف گرديد عثمان حسين عليه استرادش به برتانيه مبارزه ميکند يک برادر ديگر عثمان حسين بروز جمعه دستگير شد که به پناه دادن به مظنون بمگزاري و تهيه اسناد جعلي مظنون است

XS
SM
MD
LG