لینک های دسترسی

Breaking News

براه افتادن شورش در  سودان به تعقيب  اعلام خبر مرگ جان گرنگ


به تعقيب اعلام خبر مرگ جان گرنگ ، معاون اول رياست جمهوري سودان در حادثه سقوط هيلي کوپتر حاملش، شورش هائي در خرطوم درگرفته است . گذارشگران در پايتخت سودان ميگويند جمعيت هاي خشمگين که حاميان جان گرنگ بودند،مغازه ها را غارت کرده و بر عابرين و رهگذران در جاده ها حمله کردند و بسياري موتر ها را به آتش کشيدند . بقراريک گذارش در نزديکي قصررياست جمهوري انفجاراتي رخ د اده است . عساکر سوداني و پليس براي فرونشاندن شورش به زودي دست بکار شده اند و از گلوله باري هاي ثقيل گذارش شده است . دربخش هائي از خرطوم خدمات تيلفون و جريان برق قطع شده است . از شورش هاي شديد در جنوب سودان نيزگزارش شده است که درآن گرنگ، شورشيان مسيحي و معتقد به ارواح در طبيعت را طي۲۱ سال جنگ داخلي عليه عمدتاً حکومت اسلامي خرطوم رهبري کرده بود.

XS
SM
MD
LG