لینک های دسترسی

Breaking News

مسافرت رئيس اداره پروگرام خوارکه جهان به برما


رئيس اداره پروگرام غذايي جهان يک سفر چهار روزه رااز برما ، براي بررسي عمليات بشري آن اداره آغاز کرده است . قبل از ترک تايلند به عزم رنگون ، جميز کمويريس طي مصاحبه که امروز دوشنبه در روز نامه بنکاک پوست بنشر رسيد گفت،وي هنگام ملاقات با حکمروايان نظامي برما، مساله قيودات بالاي کارمندان امداد ملل متحد را مطرح خواهد کرد. اين فرستاده مللم تحد گفت کارمندان پروگرام غذايي جهان در رفت و آمد با محدوديتهايي مواجه هستند که اسن انتقال کمک هاي غذايي را به سکتگي مواه ساخته است . انتظارمي رود که موريس با سو ون صدراعظم برما روز پنجشنبه ملاقات نمايد وشايد پيام کوفي عنان منشي عمومي موسسه ملل متحد را در مورد يک بازديد احتمالي ،به وي تسليم نمايد. مقامات برما به رضالي ابراهيم و پاولو سيرگيو پني هيرود فرستاده ملل متحد در امور حقوق بشر برما،از بيشتر از يک سال بدين سو اجازه ورود به برما را نداده اند.

XS
SM
MD
LG