لینک های دسترسی

Breaking News

فرمان توقف حملات راکت بالاي اسرائيل از جانب جهاد اسلامي.


در حاليکه اسرائيل براي تخليه و تکميل خروج از باريکه غزه آمادگي ميگيرد ، گروه تندرو فلسطيني بنام جهاد اسلامي ، به افراد مسلحش در باريکه غزه فرمان داده است تا حملات راکتي روي اهداف اسرائيلي را توقف دهند.

يک روز بعد از شليک يک راکت در جنوب اسرائيل که بتعث هلاکت يک کودک فلسطيني شده و هشت فلسطيني ديگر را زخمي ساخت ، اين گروه ، امروز چهارشنبه ، اين اعلاميه را نشر کرد. اعلاميۀ نشر شده از سزي گروه جهاد اسلامي ، مسئوليت اين حمله را رد ميکند.

در عين زمان ، هزاران ناقل يهودي و طرفداران جناح راست آن ، در جنوب اسرائيل ، عليه تخليه اواسط آگست باريکه غزه ، براي دومين روز مکرر ، به اعتراض شان دوام داده اند. اعتراض کنندگان در نزديک شهرک سرحدي آفاکيم اسرائيل خيمه زده و تعهد کرده اند که با وجود هشدار هاي اسرائيل که ۱۵ هزار پليس درمنطقه جهت متوقف ساختن آنها مستقر خواهد شد ، در نزديک شهر غزه امروز چهارشنبه راه پيمايي خواهند کرد.

ماه گذشته اسرائيل باريکه غزه را بروي تمام غير باشندگان مسدود کرد و پليس و قواي نظامي اقدامات قبلي توسط اعتراض کنندگان را جهت ورود به آن منطقه مانع ميشوند.

XS
SM
MD
LG