لینک های دسترسی

Breaking News

از بين بردن ۲۳ تُن مواد مخدر توسط پاکستان.


مامورين پاکستاني ميگويند مقامات گمرک بيش از ۲۳ تُن چرس ، هروئين و ساير مواد مخدر را که مليون ها دالر ارزش داشت در بخشي از فعاليت ضد مواد مخدر آن کشور ، از بين برده اند.

مسرت جبين ، يک مامور ارشد گمرک گفت ، مواد مخدر درجريان سه سال گذشته ضبط شده بود. اين مامور گفت اين مواد مخدر که در نزديک شهر بندري کراچي حريق شد ، شامل ۲۳ تن حشيش و ۲۳۴ کيلوگرام هروئين بود.

قاچاق مواد مخدرهميشه از پاکستان بحيث نقطۀ انتقال مواد مخدر استفاده ميکنند که بازار هاي پر مفادي در اروپا دارد. مقامات پاکستان معتقدند که مواد مخدر در افغانستان که بزرگترين توليد کننده اوپيوم تلقي ميشود ، توليد ميشود.

XS
SM
MD
LG