لینک های دسترسی

Breaking News

بم کنار جاده ۵ عسکر پاکستاني را در وزيرستان شمالي کشت


يک بم کنار جاده در منطقۀ ناآرام قبايلي هم سرحد افغانستان که گفته ميشود تندروان القاعده دران پنهان شده اند، پنج عسکر پاکستاني را هلاک ساخته است. يک نطاق اردو گفت موتر حامل عساکر در منطقۀ وزيرستان بر اين بم خانه ساخت اصابت کرد. از وقتي اردوي پاکستان يک سلسله حملات را عليۀ تندروان القاعده و پشتيبانان شان در وزيرستان جنوبي در مجاروت وزيرستان شمالي تکميل کرد، تشنج براي ماه ها رو بازدياد بوده است. ماۀ گذشته قواي پاکستان، ايالات متحده و افغانستان در يک سلسله تصادمات در منطقه از قتل بيش از ۶۰ تندرو مظنون خارجي و شورشيان طالب گزارش دادند.

XS
SM
MD
LG