لینک های دسترسی

Breaking News

زندانيان افغان در زندان هاي ايالات متحده به افغانستان مسترد خواهند شد


واشنگتن و کابل در اصول موافقه کرده اند تا ايالات متحده اکثر زندانيان افغان را از زندان هاي ايالات متحده بصورت تدريجي بحکومت افغانستان تسليم کند. يک بيانيۀ مشترک که در کابل صادر گرديد حاکيست که حکومت افغانستان موافقه نموده که يقين حاصل خواهد کرد که افغان هائي که برگردانيده ميشوند خطري را متوجه نسازند. واشنگتن در قسمت اعمار زندان ها و فراهم کردن تعليمات مناسب کمک خواهد کرد. خليق احمد، نطاق حامد کرزي، رئيس جمهور گفت زندانيان افغان در زندان گوانتانمو و ساير تاسيسات ايالات متحده در افغانستان در جملۀ زندان هايي است که زندانيان آن به حکومت افغانستان تسليم داده خواهند شد. جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده و حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان در جريان ملاقات ماۀ مي در واشنگتن تمايل شديد شان را به برگردانيدن زندانيان افغان ابراز داشتند.

XS
SM
MD
LG