لینک های دسترسی

Breaking News

قضات برتانوي امر توقيف سه نفر را به ارتباط انفجارات بم در لندن صادر کرده اند


قضات برتانوي ، امر توقيف سه نفر ديگر را به ارتباط با بم گزاري هاي ناکامي در سيستم ترانزيت لندن ، صادر کرده اند اين افراد باراول يک هفته قبل دربرلگتن ، شهر بندري سواحل شرقي انکشور توقيف شدند و قرار است بتاريخ ۱۱ آگست به محکمه حاضر شوند انها تحت قانون دهشت افگني به اتهام کتمان معلومات که به تحقيقات حمدي اسحق يکي از چهار نفرمتهم به بمگزاري ۲۱ جولاي ، کمک ميکند ميباشند ، حمدي اسحق اکنون در شهر روم در توقيف بسر ميبرد بروز جمعه ، رهبران مذهبي يک مسجد در برتانيه گفتند که انها نامه اي به پوليس دوسال قبل فرستاده و انها را در مورد مسلمانان افراطي ، جوان هوشدار دادند بشول يکي از مظنونين انفجارات بم ۲۱ جولاي پوليس لندن از تبصره به اين مکتوب ابا ورزيد

XS
SM
MD
LG