لینک های دسترسی

ايران پيشنهاد امور ذروي  اروپا را رد کرد


ايران پيشنهاد اروپا را ، مبني بر ختم بن بست ، روي پروگرام هاي جنجال برانگيز ذروي ايران ، رد کرده و گفته است اين پيشنهاد غيرقابل قبول بوده و پايانتر از توقعات ايران ميباشد. حامد رضا آصفي ، نطاق وزارت خارجه ايران ، اين تصميم را بروز شنبه از طريق راديوي دولتي انکشور اعلام کرده و گفت ، مقامات در تهران رسما به اروپاييان ، موقف ايران را در چند روز آينده ارائه خواهد کرد. باوجود اين ترديد ، اين نطاق گفت ، ايران ميخواهد در مورد ، به گفت و شنود ادامه بدهد. ديپلوماتهاي برتانيه ، فرانسه و جرمني بروز جمعه سعي کردند تا توافق ايران را در مورد تعهد انکشور در رابطه اينکه اين سلاح ذروي توليد نميکند در بدل تدارک مواد سوخت و حمايت دوامدار به ايران در توليد برق از انرژي ذروي بدست اوردند اداره بين المللي انرژي ذروي ملل متحد جلسه عاجلي را براي روز سه شنبه براه انداخت تا به ايران هشدار بدهد که فعاليت هاي غني سازي يورانيوم خود را در کارخانه ذروي اصفهان از سر نگيرد. ناظرين اداره بين المللي انرژي ذروي ملل متحد در هفتۀ جاري به ايران سفر ميکنند تا کار تفتيش کارخانه را آغاز نمايند.

XS
SM
MD
LG