لینک های دسترسی

Breaking News

هند و پاکستان دومين روز مذاکرات را به هدف کاهش خطر معضله ذروي بين دو کشور انجام دادند


مامورين ميگويند هردو جانب اميدوارند تا به توافقي برسند که هريک از انها قبل از ازمايشات راکت به جانب ديگر اطلاع بدهد و يک لين عاجل تلفون در امور دروي را تاسيس کنند تا از خطر حوادث ذروي کاهش صورت بگيرد اين مذاکرات امروز در دهلي جديد سومين دور مذاکرات بين دو کشور داراي سلاح ذروي ميباشد اين مذاکرات براي ايجاد اعتماد سال گذشته بعد از ان بميان امد که اين دو رقيب به چهارمين جنگ در سال ۲۰۰۲ نزديک شدند با وجود انکه مناسبات در ماههاي اخير بسيار به گرامي گرايده است ، هند و پاکستان در حل ادعاي شان در معصله طويل المدت کشمير به پيشرفت اندکي نايل گرديده اند

XS
SM
MD
LG