لینک های دسترسی

Breaking News

کشتي هاي نجات ، صرف چند ساعت از هفت ملاح  روسي که در يک تحت البحري گير مانده اند ، فاصله دارند


يک صاحب منصب قواي بحري روسيه ميگويد کشتي هاي نجات ، صرف چند ساعت از هفت ملاح روسي که در يک تحت البحري گير مانده اند ، فاصله دارند. وي ميگويد ، اين تحت البحري ، تا روز يکشنبه دارائي هوا براي تنفس خواهد داشت. کشتي هاي نجات ايالات متحده و برتانيه ، جهت مساعي براي نجات افراد بحريۀ روسيه که در يک تحت البحري کوچک در سطح بحر گير مانده اند ، در بخشهاي شرق دور روسيه ، مواصلت نموده اند. وسايل نجات به بندر روسيه در بحرالکاهل که به تحت البحري از کار افتادۀ روسيه نزديک است ، بروز شنبه ، از طريق هوا رسانيده شد ، اما مقامات روسيه ميگويند ، براي بسته بندي لوازم و رسانيدن سامان براي نجات اين تحت البحري ، وقت زيادي بکار است. تحت البحري روسيه تقريبا ۲۰۰ متر در عمق بحر قرار داشته و مخابره ان با يک سيستم نظارت ساحلي اردوئ روسيه اخذ شده است. اين تحت البحري تقريبا ۷۵ کيلومتر از ساحل فاصله داشته و حد اقل پنج ساعت را در بر ميگيرد تا به ان رسيده شود. مامورين روسيه ميگويند ، انها فکر نميکنند کشتي هاي امريکايي و برتانوي تا روز يکشنبه به اين تحت البحري بتوانند برسند. نطاق قواي بحيريه روسيه در بحر الکاهل ميگويد ، هفت ملاح اين تحت البحري هنوز زنده بوده و سعي دارند هوا را براي تنفس خود ذخيره نمايند. آنها جهت ذخيره انرژي ، حتي برق را خاموش کرده و در تاريکي و سردي نشسته اند. برودت هوا در تحت بحر ، به ۵ تا ۷ درجه سانتي گراد ميرسد.

XS
SM
MD
LG