لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد ميگويد انتخابات پارلماني افغانستان هنوزکسر ۱۹ مليون دالر بودجوي دارد


يک سخنگوي ملل متحد ميگويد انتخابات پارلماني افغانستان با يک کسر جدي ۱۹ مليون دالري مواجه ميباشد ، اما اين انتخابات که بروز ۱۸ ماه سپتمبر در نظر گرفته شده است باساس پلان مرتبه قبلي ، بر گذار خواهد شد. آرين کوين تاير نطاق دفتر کمک هاي ملل متحد در افغانستان گفت اين کسرحتي بزرگتر از تعهدات جديد ۱۲ مليون دالري ايست که هفته قبل کشور هاي اعانه دهنده بشمول هشت مليون دالر از ايالات متحده، تعهد نموده بودند. خانم کوين تاير امروز دوشنبه به خبر نگاران در کابل گفت ساير تعهدات براي انتخابات پارلماني و شورا هاي ولايتي از کشورهايي چون دنمارک، ناروي و زيلاند جديد پرداخته خواهد شد. وي گفت پول براي تربيه هزاران کارمند انتخابات ، تعليم دهي راي دهندگان در سرتاسر کشور ، فراهم نمودن حمايت لوژستيکي و ساير فعاليتهاي مربوط به انتخابات، ضرورت ميباشد.

XS
SM
MD
LG