لینک های دسترسی

ملل متحد ميگويد انتخابات پارلماني افغانستان هنوزکسر ۱۹ مليون دالر بودجوي دارد


يک سخنگوي ملل متحد ميگويد انتخابات پارلماني افغانستان با يک کسر جدي ۱۹ مليون دالري مواجه ميباشد ، اما اين انتخابات که بروز ۱۸ ماه سپتمبر در نظر گرفته شده است باساس پلان مرتبه قبلي ، بر گذار خواهد شد. آرين کوين تاير نطاق دفتر کمک هاي ملل متحد در افغانستان گفت اين کسرحتي بزرگتر از تعهدات جديد ۱۲ مليون دالري ايست که هفته قبل کشور هاي اعانه دهنده بشمول هشت مليون دالر از ايالات متحده، تعهد نموده بودند. خانم کوين تاير امروز دوشنبه به خبر نگاران در کابل گفت ساير تعهدات براي انتخابات پارلماني و شورا هاي ولايتي از کشورهايي چون دنمارک، ناروي و زيلاند جديد پرداخته خواهد شد. وي گفت پول براي تربيه هزاران کارمند انتخابات ، تعليم دهي راي دهندگان در سرتاسر کشور ، فراهم نمودن حمايت لوژستيکي و ساير فعاليتهاي مربوط به انتخابات، ضرورت ميباشد.

XS
SM
MD
LG