لینک های دسترسی

مذاکرات هند و پاکستان


هند و پاکستان روي هفت ماده جهت کاهش تشنجات، به شمول منع اعمار مواضع جديد نظامي در امتداد سرحدي که کشمير را منقسم ميسازد،موافقه کردند. در يک بيانيه مشترک که بعد از مذاکرات امروز دوشنبه در دهلي جديد بين مامورين وزارت خانه هاي خارجه دو کشور منتشر شد، همچنان بر تمديد آتش بس فعلي در امتداد خط کنترول در کشمير، توافق بعمل امد برعلاوه هردو رقيب جنوب آسيا موافقه نمودند که ارتباط تلفوني بين اردوي دوکشور را که فعلا موجود است عصري تر بسازند و هرماه جلساتي را به سويه صاحب منصبان عالي رتبه هردو کشور در امتداد سرحد انجام دهند اقدامات ديگر شامل تسليمي فوري افراد ملکي ايکه از امتداد سرحد مشترک مخفيانه عبور ميکنندبه کشور هاي شان است اين حرکت اخير براي ايجاد اعتماد بين طرفين بعد از ان صورت گرفت که هند و پاکستان موافقه کردند تا تماسهاي شانرا در مورد فعاليت هاي ذروي بحيث بخشي از عمليه صلح بهبود بخشند که تقريبا دو سال قبل آغاز شد.

XS
SM
MD
LG