لینک های دسترسی

عمال ايراني به خانه ژورناليست  محبوس ايراني يورش برده و به خانمش حمله کرده اند


خانم اکبر گنجي ژورنالست محبوس ايراني ميگويد عمال حکومتي امروز دوشنبه منزل آنها را در تهران مورد چوروچپاول قراداده اثاثيه شخصي آنها را ضبط کرده وقبل از ترک نمودن آن بوي حمله نموده اند. معصومه شافعي گفت در جريان اين حمله او را تهديد به باز داشت کرده اند. پليس عدلي ايران دسک ها کمپوتر، کتابهاي ياداشت و ساير اسناد را ضبط کرده اند. اين حمله در حالي صورت ميگيردکه اکبر گنجي وارد ۵۹ همين روز اعتصاب غذايي يي ميشود که بخاطر بدست آوردن آزادي اش نموده است . وي در سال ۲۰۰۱ بعد از نوشتن گزارشهايي که مقامات حکومتي را به قتل ناراضيان سياسي ارتباط ميداد زنداني شد. در اواخر ماه گذشته عمال حکومتي يکي از وکلاي مدافع کنجي بنام عبدل فتح سلطاني را که هنوز در قيد بسر ميبرد، باز داشت کردند.الزامات وي تاکنون اعلام نشده است . هفته گذشته يک وکيل دفاع ديگريعني خانم شيرين عبادي برنده جايزه ادبي نوبل از حکومت تقاضا کرد تا موکلش گنجي را، به اساسات بشري آزاد نمايد.

XS
SM
MD
LG