لینک های دسترسی

مظنونين انفجارات ناکام بم  در برتاينه متهم به اقدام قتل گرديدند


يک قاضي برتانيه در مورد سه مظنون اصلي در انفجارات ناکام بيست و يکم جولاي حکم صادر کرد که تا تاريخ بعدي محکمه در ماه نوامبر ، در قيد نگهداشته شوند. سه مظنون بنامهاي مختار سيدبراهيم، رمزي محمد و ياسين حسن تحت تدابير شديد امنيتي روز يکشنبه در يک محکمه برتانيه حاضر شدند. آنها به اقدام قتل، توطئه جهت قتل و داشتن مواد منفجره دراقدامات بم گذراي بيست ويکم ماه محکوم شدند. حمدي استحق مظنون چهارمي که به عثمان حسين نيز معروف است در توقيف ايتاليا بسر ميبرد و تسليمي احتمالي وي به برتانيه هنوز معلوم نيست در عين زمان يک مظنون تندور مسلمان برتانوي بنام هارون رشيد اسوات متعاقب يک درخواست استرداد از جانب مامورين ايالات متحده، در يک محکمه برتانيه حاضر شد. مقامات ايالات متحده اورا متهم به تشکيل يک کمپ تعليمي دهشت افگني در ايالت اوريگن امريکا ميدانند. روزنامه هاي برتانيه و ايالات متحده مينگارند که اين مظنون طراح اصلي انفجارات انتحاري بم در هفتم جولاي در لندن ميباشد که باعث کشته شدن ۵۶ تن بشمول چهار بمگزار گرديد

XS
SM
MD
LG