لینک های دسترسی

پاکستان وبرتانيه در مورد امضاي يک پيمان تسليم دهي  نزديک ميباشند


برتانيه وپاکستان درمورد امضاي يک پيمان تسليم دهي که چندين ماه قبل يعني قبل از حملات دهشت افگني هفتم جولاي در لندن آغاز کرده بودند،نزديک شده اند . يک مامور کميسون عالي برتانيه در سفارت اسلام آباد گفت در مورد متن اين پيمان موافقه صورت گرفته اما هنوز امضا نشده ، چندماهي را در بر خواهد گرفت تا تطبيق گردد. نطاق وزارت خارجه پاکستان نيز به خبر نگاران گفت که پيمان در مراحل نهايي قرار دارد. تحقيق کنندگان در مورد ارتباطات بين حملات دهشت افگني، و پيشنهاد پاکستان بعداز آنکه کشف گرديد که چهار تن از بم گذاران برتانوي، پاکستاني الاصل هستند و حد اقل دوتن آنها در ماهاي اخير به پاکستان مسافرت کرده اند، تحقيق ميکنند. آن حمله باعث کشته شدن ۵۶ نفر گرديد.

XS
SM
MD
LG