لینک های دسترسی

Breaking News

سفينۀ  رفت و  برگشت ديسکوري  ايالات  متحده   بزمين   بر گشت


خانم ايلين کالنز قوماندان اين سفينه، سفينۀ رفت و بر گشت را با آرامي و بدون مشکل به پايگاه هوائي اندرو در کاليفرنيا صبح امروز فرود آورد مامورين ادارۀ تحقيقات فضائي ايالات متحده نا سا در کنفرانس مطبوعاتي بعد از فرود آمدن سفينه ، ماموريت دو هفته ئي سفينه را وسيعانه مؤفق خواندن ولي نخواستند دربارۀ اينکه سفينه چه وقت بار ديگر پرواز خواهد کرد چيزي بگويند. ناسا تمام پرواز هاي سفينۀ رفت و بر گشت را تا زمانيکه انجينير ها بتوانند معلوم کنند که چرا هنگام پرواز سفينه پارچه هاي از تانک مواد سوخت سفينه جدا شد، معطل قرار داده است حادثۀ مشابه بر بال سفينۀ کولمبيا خساره وارد کرد و هنگام داخل شدن به فضاي زمين به متلاشي شدن سفينه انجاميد. امروز ، سفينۀ ديسموري به هيچ مشکلي مواجه نشد و قبل از آنکه بزمين فرود آيد بر فراز بحر اطلس دور زد ادارۀ تحقيقات فضائي ايالات متحده محل فرود آمدن سفينه را امروز به کاليفرنيا تغير داد زيرا اوضاع جوي در مرکز تحقيقات فضائي کندي در ايالت فلوريدا مساعد نبود

XS
SM
MD
LG